Home

Распоред 2020-21

Распоред за времетраење на одмори

Распоред на часови 2020

Протокол за средно 27.08.2020-1

План за одржување настава

Куќен ред

КО ученици

КО за вработени

Распоред за online вонредни испити

Распоред за online вонредни испити

Прелиминарна ранг листа во првото пријавување

Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за учебната 2020/2021 година во првото пријавување на првиот уписен рок.

Локации за полагање на државна матура за јунски испитен рок 2020 година

Локации за полагање на државна матура

Распоред за online полагање на ВОНРЕДНИ испити во ЈУНСКИОТ испитен рок

Распоред-за-online-вонредни-испити-junski

Известување

ИЗМЕНА НА ОГЛАСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО I (ПРВА ) ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Известување

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

ЧАС ДАТА
16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
07:00-08:00 А Ј Р Џ
08:00-09:00 А К Р Ц
09:00-10:00 Б К С Ж
10:00-11:00 Б Л С Ѕ
11:00-12:00 В М Т Љ
12:00-13:00 В М Т Њ
13:00-14:00 Г Н Ќ  
14:00-15:00 Д Н У  
15:00-16:00 Ѓ О Ф  
16:00-17:00 Е О Х  
17:00-18:00 З П Ч  
18:00-19:00 И П Ш  

СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

Директор

м-р Емилија Рамбабова

Пријава

Пријавата за запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година, можете да ја симнете на следниот линк на Министерството за образование и наука:

http://mon.gov.mk

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ за постапување за време на запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021год. во нашето училиште.

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ИСПИТ. (ТУКА)

ПРИЈАВАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ДА СЕ ИСПРАТИ НА jsandanski@yahoo.com

ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ СЕ ОД 01.06.2020 ГОДИНА ДО 10.06.2020 ГОДИНА.

ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ СО ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ ОДНОСНО УЧЕЊЕ ОД ДОМА (ONLINE).

РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ЌЕ БИДЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА.