Home

Известување

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

ЧАС ДАТА
16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
07:00-08:00 А Ј Р Џ
08:00-09:00 А К Р Ц
09:00-10:00 Б К С Ж
10:00-11:00 Б Л С Ѕ
11:00-12:00 В М Т Љ
12:00-13:00 В М Т Њ
13:00-14:00 Г Н Ќ  
14:00-15:00 Д Н У  
15:00-16:00 Ѓ О Ф  
16:00-17:00 Е О Х  
17:00-18:00 З П Ч  
18:00-19:00 И П Ш  

СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

Директор

м-р Емилија Рамбабова

Пријава

Пријавата за запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година, можете да ја симнете на следниот линк на Министерството за образование и наука:

http://mon.gov.mk

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ за постапување за време на запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021год. во нашето училиште.

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ИСПИТ. (ТУКА)

ПРИЈАВАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ДА СЕ ИСПРАТИ НА jsandanski@yahoo.com

ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ СЕ ОД 01.06.2020 ГОДИНА ДО 10.06.2020 ГОДИНА.

ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ СО ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ ОДНОСНО УЧЕЊЕ ОД ДОМА (ONLINE).

РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ЌЕ БИДЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА.

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

Пријавувањето на испити во априлскиот испитен рок ќе се врши електронски со пополнување на ПРИЈАВАТА ЗА ИСПИТ. (ТУКА)

Пријавата за полагање на испити да се испрати на jsandanski@yahoo.com

Термините за пријавување на испитите се од 01.04.2020 година до 10.04.2020 година.

Полагањето на испитите ќе се врши со далечинско учење односно учење од дома (Online).