С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

Пријавувањето на испити во априлскиот испитен рок ќе се врши електронски со пополнување на ПРИЈАВАТА ЗА ИСПИТ. (ТУКА)

Пријавата за полагање на испити да се испрати на jsandanski@yahoo.com

Термините за пријавување на испитите се од 01.04.2020 година до 10.04.2020 година.

Полагањето на испитите ќе се врши со далечинско учење односно учење од дома (Online).