Пријава

Пријавата за запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година, можете да ја симнете на следниот линк на Министерството за образование и наука:

http://mon.gov.mk