Известување

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

ЧАС ДАТА
16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
07:00-08:00 А Ј Р Џ
08:00-09:00 А К Р Ц
09:00-10:00 Б К С Ж
10:00-11:00 Б Л С Ѕ
11:00-12:00 В М Т Љ
12:00-13:00 В М Т Њ
13:00-14:00 Г Н Ќ  
14:00-15:00 Д Н У  
15:00-16:00 Ѓ О Ф  
16:00-17:00 Е О Х  
17:00-18:00 З П Ч  
18:00-19:00 И П Ш  

СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ШТИП

Директор

м-р Емилија Рамбабова