Распоред 2020-21

Распоред за времетраење на одмори

Распоред на часови 2020

Протокол за средно 27.08.2020-1

План за одржување настава

Куќен ред

КО ученици

КО за вработени