Соопштение за државна матура

Се известуваат сите ученици на СОУ „ Јане Сандански“ Штип, вонредни и редовни, дека треба да се пријават за државна матура до 31.12.2020 година без разлика дали ќе полагаат во јунскиот или во августовскиот испитен рок.

Ви соопштуваме дека активностите и роковите во врска со државната матура за учебната 2020/2021 година се:

  • 11.2020 година – краен рок за избор на тема за проектна задача;
  • од 01.12.2020 година до 31.12.2020 година – пријавување на учениците за полагање на државна матура

 

ВД Директор

Маја Гичева