Распоред за полагање вонредни испити во априлскиот испитен рок

Ред.бр           Предмет Дата Ден Час Испитувач Член Член
1. Практична настава-мед. сестра IIг. 20.04.2021 Вторник 10 ч. К. Шаклева С. Павлова В.Андова
2. Практична настава-физиотер. тех. IIг 20 04.2021 Вторник 10 ч И. Костова С.Илиевски Д. Стојановски
3. Англиски јазик за II г 21.04.2021 Среда 11 ч. А Митева Н. Панев С.Спасова
4. Микробиологија и инфектологија IIг 21.04.2021 Среда 12.30 Д.Шарковска Е. Анчевска С. Коцева
5. Практична настава-мед. сестра IIIг 21.04.2021 Среда 10ч. М.Николиќ В. Накова С.Павлова
6. Рехабилитација IV- изборен 21.04.2021 Среда 12.30 С.Коцева Е.Анчевска Д.Шарковска
7. Физикална терапијаIV- изборен 21.04.2021 Среда 12.30 С.Коцева Е Анчевска Д.Шарковска
8. Анатомија 22.04.2021 Четврток 10ч. М Смилкова П. Јовева Б. Панева
9. Физиологија 22.04.2021 Четврток 10ч. М. Смилкова П.Јовева Б.Панева
10. Фиксна протетика II г. 22 04.2021 Четврток 10ч. Ј Милошева Т.Гаќева Г.Вереса
11. Македонски јазик и литература IV 22.04.2021 Четврток 12.30 Е. Карпичарова В. Бочварска С.Стојанова
12. Ортодонција 22.04.2021 Четврток 10ч. Ј. Милошева Т.Гаќева Г.Вереса
13. Информатика IIг 23.04.2021 Петок 10ч. Л.Накова Д.Ангелова Д.Илиев
14. Интерна и педијатрија III-изборен 23.04.2021 Петок 10ч. В.Накова Е.Саракинова Н. Јосева
15. Психологија 23.04.2021 Петок 10ч. А Галабовска С.Чамушева С Момчилова
16. Граѓанско образование 23.04.2021 Петок 10ч. С.Чамушева А Галабовска С Момчилова
17. Практична настава-забен тех. IIг 26.04.2021 Понеделник 10ч. Ј Милошева Т.Гаќева Г.Вереса
18. Основи на нега 26 04.2021 Понеделник 10ч. Г.Дамбев А.Каракерезова В.Андова
19. Интерна и педијатрија IV-изборен 26.04.2021 Понеделник 10ч. М.Ефтимова Е.Саракинова М.Николиќ
20. Хирургија со гин.и акушер.со нега IV 26 04.2021 Понеделник 10ч. Г.Дамбев А.Каракерезова В.Андова
21. Невропсихијатрија со нега 26.04.2021 Понеделник 10ч. А.Каракерезова Г.Дамбев В.Андова
22. Хирургија со гин.и ак.со нега IV-избор 27.04.2021 Вторник 12.30ч С.Тонева К.Шаклева В.Југова
23. Патологија 28.04.2021 Среда 12.30ч Е.Анчевска С.Коцева Д.Шарковска
24. Биологија 28.04.2021 Среда 11ч Л.Анастасова Н.Трајкова С.Спасова
25. Интерна и педијатрија III 28.04.2021 Среда 12.30ч Д.Шарковска С.Коцева Е.Анчевска
26. Рехабилитација IV 28.04.2021 Среда 12.30ч С.Коцева Е.Анчевска Д.Шарковска
27. Бизнис IV 28.04.2021 Среда 11ч Н.Трајкова С.Спасова Л.Анастасова
28. Интерна и педијатрија IV 29.04.2021 Четврток 12.30ч Д.Шарковска С.Коцева П.Митевска
29. Практична настава-мед.сестра IV 29.04.2021 Четврток 10ч Г.Ристова М.Ефтимова Е.Саракинова
30. Физикална терапија IV 29.04.2021 Четврток 12.30ч С.Коцева Д.Шарковска П.Митевска
31. Латински јазик 21.04.2021 Среда 10ч. Г.Мијалкова Н.Панев П.Митевска