ДРЖАВНА МАТУРА 2020/2021 ГОДИНА

Матурата се полага во два рока: јунски (проектната задача е во март, април), а вториот рок за полагање на Државна матура е во август, но пријавувањето е само за тие што паднале на некој испит во јуни и се врши по објавувањето на резултатите во јули.

Полагањето на државна матура е неопходно за оние ученици кои своето образование сакаат да го продолжат на факултет.

За повеќе информации консултирајте го сајтот www.matura.gov.mk или обратете се на факултетите за кои сте заинтересирани.

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година

Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини:

05.06.2021 –  македонски јазик и литература

11.06.2021 – англиски јазик

14.06.2021  – интерен општообразовен предмет

16.06.2021  – стручен предмет

Втора декада во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини:

25.06.2021 –  македонски јазик и литература

28.06.2021 – англиски јазик

01.07.2021  – интерен општообразовен предмет

02.07.2021  – стручен предмет

Сите испити се со почеток во 10:00 часот.

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2021 година

Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини:

11.08.2021 –  македонски јазик и литература

13.08.2021 – англиски јазик

16.08.2021  – интерен општообразовен предмет

18.08.2021  – стручен предмет