Author: admin

Распоред за полагање вонредни испити – Февруари 2021

распоред-за-полагање-вонредни-испити-февруари-2021

Одлука за вонредни испити

Одлука-вонредни-испити-февруари

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Препораки-за-онлајн-настава-24.11.2020

Соопштение за државна матура

Се известуваат сите ученици на СОУ „ Јане Сандански“ Штип, вонредни и редовни, дека треба да се пријават за државна матура до 31.12.2020 година без разлика дали ќе полагаат во јунскиот или во августовскиот испитен рок.

Ви соопштуваме дека активностите и роковите во врска со државната матура за учебната 2020/2021 година се:

  • 11.2020 година – краен рок за избор на тема за проектна задача;
  • од 01.12.2020 година до 31.12.2020 година – пријавување на учениците за полагање на државна матура

 

ВД Директор

Маја Гичева

 

 

 

Распоред 2020-21

Распоред за времетраење на одмори

Распоред на часови 2020

Протокол за средно 27.08.2020-1

План за одржување настава

Куќен ред

КО ученици

КО за вработени

Распоред за online вонредни испити

Распоред за online вонредни испити

Прелиминарна ранг листа во првото пријавување

Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за учебната 2020/2021 година во првото пријавување на првиот уписен рок.

Локации за полагање на државна матура за јунски испитен рок 2020 година

Локации за полагање на државна матура

Распоред за online полагање на ВОНРЕДНИ испити во ЈУНСКИОТ испитен рок

Распоред-за-online-вонредни-испити-junski

Известување

ИЗМЕНА НА ОГЛАСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО I (ПРВА ) ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА